May 31, 2016

[專業涵養]高齡聽覺表現量表簡易版──台語翻譯

removed
added

-9,7 +9,7

 • 定定因為聽袂清,佮家屬諍喙
 • 看電視抑是聽收音機時,需要轉到很大聲
 • 因為聽了䆀,變得無佮意交陪,抑是變得不佮意出門
 • 佮別人做伙食飯時, 別人講啥物攏聽袂明佮別人做伙食飯時,別人講啥物攏聽袂明
 • Tâi-lô:

  所發表 | 顯示版本變更: 1.7
  [創用 CC 授權條款]
  高齡聽覺表現量表簡易版──台語翻譯〉由 Jedi 製作,所有內容如無特別聲明,一律以創用 CC 姓名標示 3.0 台灣版授權條款釋出。
  相關文章:
  歷史上的今天:
  西元 2007 年: 西元 2005 年:
  迴響
  [ 1 : 靜態鏈結 ]

  Pe̍h-oē-jī pán kám ū?

  Tè Khái-sū 發表於 June 2, 2016 02:52 PM
  [ 2 : 靜態鏈結 ]

  我台語講很爛,不確定現行翻譯版本是否恰當,等下個月實際拿出來用過,看群眾反應如何,再來修正──然後 POJ(Pe̍h-oē-jī,白話字)版本大概要等到那之後囉。

  Jedi 發表於 June 2, 2016 02:59 PM
  [ 3 : 靜態鏈結 ]

  不過先來試試看好了:

  1. Si̍k-sāi sin pîng-iú sî, thiann bē-tshing, kám-kak pháinn-sè

  大概這樣?

  Jedi 發表於 June 2, 2016 03:09 PM
  [ 4 : 靜態鏈結 ]

  加上 POJ 版,順便改掉原本翻譯的幾個字詞……台語跟 POJ 其實我都不熟,請不吝指教。

  Jedi 發表於 June 2, 2016 04:12 PM
  [ 5 : 靜態鏈結 ]

  To-siā! M̄-koh che sī Tâi-lô, m̄-sī pe̍h-ōe-jī. Chha-put-to lah.

  Tè Khái-sū 發表於 June 5, 2016 02:44 AM
  [ 6 : 靜態鏈結 ]

  果然是獻醜,剛剛把標示修正為 Tâi-lô

  Jedi 發表於 June 6, 2016 02:21 AM
  給我迴響吧!

  注意事項

  • 因為廣告留言很多,如果您發表後看不到,請靜候審核通過(通常在一個工作天內能夠處理完成)。
  • 與文章內容無直接關聯的留言一律不予回覆,留言前請善用部落格文章搜尋功能;如果真的找不到直接相關的文章,請善用無主題留言板
  個人資訊
  是否記住個人資訊?  請依上圖輸入檢核碼:
  迴響

  Jedi.org: 部落格 | 網頁親和力 | 深入親和力 | 簡報原力:AV | 履歷 | @

  keenworks::Revision=HASH(0x801c9a498) Parameterless "use IO" deprecated at /usr/local/lib/perl5/site_perl/HTML/Clean.pm line 4.